Müzayede Kuralları

Hilmiye Özlem Budak olarak, wwwcahidemuzayede.com adresinde düzenlediğimiz online müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 

 1. Hilmiye Özlem Budak satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında alıcı ve satıcıdan komisyon almaya hak kazanır. 
 2. Online müzayedelere katılabilmek için, www.cahidemuzayede.com adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur.
 3. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri pey vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. Hilmiye Özlem Budak satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.
 4. Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘PEY VER’ butonu ile yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu pey ile bağlıdır. Müzayede konusu ürün (resim, seramik, heykel, mobilya, aksesuar, vb.) Hilmiye Özlem Budak tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş tarih ve saati itibariyle en yüksek peyde bulunan alıcıya ihale edilir. 
 5. Online müzayedelerimiz belirtilen tarih ve saatte canlı olarak başlar ve biter. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan ürüne pey verilebilir, daha sonraki ürüne pey verilemez.
 6. Online müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin artırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. 
 7. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “Online Müzayede Katılım Şifresi” almayan konuklar katılamazlar. Online Müzayede Katılım Şifresi kişiye özeldir. Başkaları tarafından kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı bu şifrenin başka kişilerce kullanılması halinde şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 8. www.cahidemuzayede.com internet sitesinde yapılan online müzayedelerde verilen en yüksek pey ekranda şifreli olarak yer alır. Online müzayedeye katılanlar, verdikleri peyleri ve kim tarafından hangi tutarda pey verildiği, en yüksek peyi kimin verdiği, vb. bilgiler şirketimiz nezdinde kayıt altındadır. Katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
 9. Online müzayedelerde ‘PEY VER’ butonuna basmanın ne kadar değer artışına karşılık geleceğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.
 10. Satın alınan tüm ürünler için Hilmiye Özlem Budak tarafından fatura tanzim edilecektir. Hilmiye Özlem Budak tarafından fatura kesilmesi şirketimizin düzenlenen her online müzayede için satıcı olduğunu göstermez. Hilmiye Özlem Budak bazı online müzayedelerde satıcı değil satışa aracılık eden kurumdur.
 11. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisini (KDV), şirketimiz komisyonunu, komisyon KDV’sini ödediği andan itibaren Hilmiye Özlem Budak’ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. KDV oranları her ürün için farklılık gösterebilir. Ödeme anından itibaren yurtiçi gönderilerde 4 işgünü, yurtdışı gönderilerde 5 işgünü içinde ürün alıcıya kargo yolu ile gönderilecektir. Yurtiçi gönderiler alıcı ödemeli olarak gönderilir . Yurtdışı gönderilerin kargo ücreti gönderi öncesi alıcı tarafından şirketimize gönderilir. Kargo şirketindeki gecikmelerden Hilmiye Özlem Budak sorumlu tutulamaz. Gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.
 12. Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanununun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi ürünün bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Hilmiye Özlem Budak dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faizi ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Hilmiye Özlem Budak’ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde ürünün muhafazası için Hilmiye Özlem Budak’ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.
 13. Online müzayede kapsamında satışa sunulan ürünlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki sorumluluk ürünün satışa arzını talep eden kişiye aittir.
 14. Hilmiye Özlem Budak şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. 18 yaşından küçükler müzayedelere katılamazlar. Hilmiye Özlem Budak hakkında bazı müzayedelerde satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.
 15. Hilmiye Özlem Budak müzayedede yer alan herhangi bir ürünü, müzayededen geri çekmek, başka ürünle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili ürünü müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.
 16. Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 17. Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Hilmiye Özlem Budak’ın yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
 18. Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.
 19. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Hilmiye Özlem Budak’ın rücu hakkı saklıdır.
 20. Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Hilmiye Özlem Budak sorumlu tutulmayacaktır.
 21. Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 22. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  
 23. Kullanıcıya müzayede sonrasında iletilmiş olan alıcı raporundaki almaya hak kazandığı eserlerin ücretinin kullanıcı tarafından 1 hafta içerisinde alıcı raporunda belirtilmiş olan IBAN numarası hesabına yatmaması durumuna, kullanıcı almaya hak kazanmış olduğu eserler üzerinde hiç bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul eder. 
 24.  www.cahidemuzayede.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e  posta adresim, vb.) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmeden doğan ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün  hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz Hilmiye Özlem Budak ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı/alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e  mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim  haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik  alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Hilmiye Özlem Budak’ın kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth  beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e  post ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.
 25. Cezai Müeyyide: Alıcı tarafından pey verilmiş eserin ödemesi yapılmadığı takdirde, satıcının ilgili eserin müzayede kapanış fiyatının %30'unu ve kaanış fiyatından hesaplanacak olan toplam komisyonunu alma hakkını saklı tutar